Wkład OpenGLOBE w system Odoo

 

Tłumaczenie Odoo

Najwcześniejszym wkładem w system Odoo z naszej strony jest tłumaczenie polskiej wersji. Wszystkie prace tłumaczeniowe wykonujemy bezpośrednio w platformie Transifex. Dzięki temu wszystkie nasze tłumaczenia trafiają do standardowo publikowanych pakietów i są dostępne na takiej samej licencji jak oprogramowanie. Wydaje się nam, że jesteśmy ciągle głównym dostawcą tłumaczeń i przetłumaczyliśmy system w ponad 70 procentach. (Nie ma sensu tłumaczyć w 100%, bo wiele modułów dotyczy spraw systemowych lub lokalizacji innych krajów). Uważnie obserwujemy wkład innych tłumaczy i jesteśmy gotowi do dyskusji o terminologii.

Moje doświadczenie w lokalizacji oprogramowania i jego tłumaczeniu sięga lat 90tych, kiedy kierowałem zespołem lokalizującym pierwszy program pod system graficzny, w czasie gdy sam system jeszcze nie był zlokalizowany (chodzi o dobrze znany system komercyjny).

Polski plan kont w Odoo

Drugim wkładem było gruntowne uporządkowanie planu kont dostarczanego w module l10n_pl. Przed rozpoczęciem naszych prac plan kont był prowizorycznie przygotowany przez firmę edytorską. Rozszerzyliśmy go o nowe konta, gruntownie uporządkowaliśmy hierarchię kont, uzupełniliśmy o polskie litery. Moduł zawiera podstawowe podatki i uproszczone rejestry podatkowe. Moduł jest dostępny w obecnych pakietach instalacyjnych.

Na podstawie planu kont i podatków moduł lokalizacyjny (account_pl_cirrus) będzie mógł drukować formalną deklarację VAT-7. Do modułu dodano też wgrywanie nazw województw z ich kodami ISO.

Aktualizacja kursów walut Odoo ze stron NBP

Trzecim modułem (a właściwie uzupełnieniem modułu) był c2c_currency_rate_update. Jest to moduł do automatycznej aktualizacji kursów walut ze wskazanych serwisów. Moduł utworzyła firma Camptocamp do importu oficjalnych kursów dla Szwajcarii i importu kursów z kilku serwisów nieoficjalnych (jak np. Google). Moduł można ustawić tak, że serwer Odoo będzie np. co noc ściągał kursy do właściwych tabel w module księgowym. Dopisaliśmy fragment do importu danych ze stron NBP, a dodatkowo (schemat pobierania był podobny) ze stron ECB (Europejskiego Banku Centralnego - dla krajów strefy euro). Moduł jest dostępny w repozytoriach publikowanych przez firmę Camp2Camp. Obecnie na Github należy szukać modułu currency_rate_update.

Dodatkową zaletą tego modułu dla polskich wymagań jest to, że standardowo w Odoo kursy walut trzeba wprowadzać w postaci 1PLN=0,25EUR, czyli w standardzie, który nie jest stosowany w Polsce. W Polsce przyjęło się (również na stronach NBP) podawać i wprowadzać kurs w postaci 1EUR=4PLN, czyli odwrotnie. Aby wprowadzić w Odoo kurs ręcznie użytkownik musiałby zawsze obliczać odwrotność do kursu podawanego przez NBP. Natomiast jeśli system stosuje ten moduł, to użytkownik w ogóle nic nie musi robić, bo moduł sam przy imporcie wyliczy odwrotność. Inny moduł lokalizacyjny (account_pl_cirrus) pozwala wyświetlać kursy według polskiego standardu.

Dygresja o standardzie podawania kursów: Skoro na stronach ECB kurs jest podawany jako odwrotność standardu polskiego, to przy przejściu na euro będziemy się musieli przestawić. Analogicznie do obecnego polskiego standardu powinno być 1USD=1.33EUR (kiedy naszą walutą będzie EUR), a na stronach ECB jest 1EUR=0,75USD. Czyli będziemy sie musieli przestawić tak, jakbyśmy obecnie podawali kurs EUR jako 1PLN = 0,25EUR.

MPS ręczne planowanie zakupów i produkcji

W systemie istniał moduł stock_planning wersja 1.0, który działał niepoprawnie i można go było uznać jako koncepcja funkcjonalności. Nasza firma gruntownie go poprawiła i rozszerzyła. Dodaliśmy również bardzo obszerny opis funkcjonalności. Po naszym rozszerzeniu firma Odoo awansowała moduł do grona modułów standardowych (certyfikowanych). Później został ze standardu usunięty. Cały czas ten moduł rozwijamy (2015)

Środki trwałe

W systemie istniał moduł account_asset wersja 1.0, który był koncepcją funkcjonalności (istniała tylko liniowa metoda amortyzacji i było dużo błędów). Dopisaliśmy chyba wszystkie znane na świecie metody amortyzacji. Dopisaliśmy kreatory do przeszacowań, likwidacji itp. Uważamy, że moduł jest w pełni funkcjonalny do księgowania operacji na środkach trwałych. Ze względu na nieznajomość specyfiki nie mogliśmy spełnić postulatów członków społeczności z innych krajów. Należy się więc spodziewać, że moduł będzie rozwijany dalej według zapotrzebowania społeczności międzynarodowej.

Moduł jest dostępny w pakiecie modułów dodatkowych extra-addons dla wersji 5.0. Wydruki i operowanie na dokumentach OT, LT i PT będzie dostępne w oddzielnym polskim module lokalizacyjnym account_asset_pl_og.

Firma Odoo dodała certyfikowany moduł account_asset do wersji 6.1. Jednak jest on dużo skromniejszy niż przygotowany przez nas. Po jego obejrzeniu stwierdziliśmy, że zostały tam dodane funkcjonalności niepotrzebne w Polsce (np. liczenie amortyzacji od konkretnej daty w środku okresu - u nas liczy się wyłącznie dla pełnych okresów). Nie utrzymano większości metod amortyzacji, które zaprojektowaliśmy (w Polsce metoda degresywna ma dwa etapy, a w wersji 6.1 nie ma drugiego etapu). Nie ma tam również większości kreatorów, które dodaliśmy (jak przeszacowanie, likwidacja itp.). W związku z tym postanowiliśmy kontynuować prace nad własnym modułem jako forkiem. Ma on nazwę account_fixed_asset_og i nie będzie zgodny z oryginałem. Zdecydowaliśmy tak dlatego, że w poprzednie wzbogacenie modułu włożyliśmy dużo pracy, którą musielibyśmy całkowiecie powtarzać, gdybyśmy na nowo mieli wzbogacać moduł certyfikowany. Co oznacza, że w Polsce zalecamy stosowanie i rozwój naszego modułu. Obecnie moduł account_fixed_asset_og mamy przygotowany do wersji 6.1.

Od wersji 7.0 nastąpiła zmiana koncepcji. Utrszymujemy moduł account_asset_pl, który jest rozszerzeniem standardowego modułu do środków trwałych i zawiera wszytskie metody amortyzacji potrzebne w Polsce. Obecnie przygotowujemy ten moduł do wersji 9.0.

Zgłaszanie błędów i postulatów, śledzenie rozwoju

W trakcie rozpoznawania systemu i różnych prac obserwujemy czasami niepoprawne działanie systemu. Jako członkowie społeczności czujemy się zobowiązani do informowania społeczności o błędach. Informowanie o błędach jest również wkładem w rozwój systemu. Bardzo często firma edytorska szybko reaguje na takie sygnały i wprowadza poprawki. Bierzemy również udział w dyskusjach o rozwoju systemu, jak również składamy swoje postulaty.

Jesteśmy zarejestrowani w podzespołach ekspertów, które służą do śledzenia zapytań i dyskusji. Dzięki temu możemy opiniować projekty zmian (mając na uwadze polskie potrzeby) i reagować na postulaty innych członków społeczności, kiedy te postulaty są niezgodne z polską praktyką lub wymaganiami.

Cały wymieniony wyżej wkład pozwala nam uzyskiwać odpowiednio wysoką pozycję w społeczności, aby nasze postulaty lub nasz głos był respektowany.

Zaangażowanie OpenGLOBE w rozwój Odoo możesz sprawdzić!

Dawniej było to możliwe na Launchpadzie, a obecnie na Githubie możesz obserwować zaangażowanie pracowniów OpenGLOBE.

Moduły branżowe

OpenGLOBE jest wykonawcą modułu sale_mlm, który służy do organizacji sprzedaży wielopoziomowej. W szczególności do obliczania i kontrolowania prowizji dla sprzedawców zorganizowanych w hierarchię. Cechą charakterystyczną modułu jest to, że sprzedawcy mogą operować na danych tylko ze swojej gałęzi hierarchii.