Odoo - Informacje ogólne

 

Odoo jest systemem ERP, CMS i e-cmmerce o bardzo rozległej i szybko rozwijającej się funkcjonalności. Koordynacją rozwoju systemu zajmuje się belgijska firma Odoo sa. Rozwój systemu jest w dużej części oparty na aktywności społeczności Odoo. System działa w technologii trójwarstwowej (baza danych, serwer, klient).

System składa się z następujących części:

  • Server – silnik systemu uruchamiany na centralnej maszynie w firmie.
  • Moduły Odoo – pakiety Python i XML tworzące konkretną funkcjonalność (np. księgową) instalowane jako podkatalogi Servera.

Do testowania i oceny systemu zalecamy instalowanie pakietów „All In One” dla Windows ze względu na najprostszą instalację. Wersja ta jest dostępna na stronie https://www.odoo.com/page/download. Do wykorzystania produkcyjnego i najwyższej niezawodności działania należy stosować system Linux (Debian lub Ubuntu), a system Odoo (stabilne wersje) pobierać ze stron www.odoo.com lub z GitHub.

Podstawą systemu jest platforma OpenObject (rozwijana w tej samej społeczności). Platforma jest tworzona w języku Python z wykorzystaniem serwisów ORM. Do projektowania widoków jest stosowany język XML. Standardowe wersje są projektowane dla bazy danych PostreSQL.

Niemal wszystkie elementy systemu i platformy są publikowane na podstawie otwartej licencji pozwalającej na bezpłatne stosowanie programu również do użytku komercyjnego. Firma edytorska systemu Odoo sa zakłada istnienie modułów lub narzędzi odpłatnych. Zwyczajową reakcją opensourcowej społeczności Odoo na wprowadzenie elementów odpłatnych jest utworzenie bezpłatnych odpowiedników.