Odoo polska wersja

 

Tłumaczenie

Odoo po polsku jest dostępny w standardowych pakietach instalacyjnych systemu Odoo. Tłumaczenie jest cały czas rozwijane i udoskonalane. Wszystkie podstawowe pakiety są przetłumaczone na język polski i są dostępne publicznie. Jeśli wiesz o częściach systemu, które nie jest przetłumaczone, a jest ci potrzebne, to daj nam znać.

Waluta

Program obsługuje operacje walutowe i posiada moduł currency_rate_update do automatycznego importu kursów walut ze stron NBP. Więcej o tym module napisaliśmy tutaj.

Księgowość

Standardowa funkcjonalność systemu jest przystosowana do obsługi podstawowej księgowości według polskich zasad. Bardziej szczegółowy opis standardowej funkcjonalności znajdziesz tutaj. System jest rozwijany przez społeczność z całego świata i często zakres niektórych funkcjonalności jest nadmiarowy w stosunku do polskich wymagań. Np. Są kraje, w których sposób obliczania podatków VAT jest bardziej skomplikowany niż w Polsce.

Edytorem systemu jest firma europejska. W społeczności również jest wiele firm europejskich. Stąd wynika pewna dbałość o funkcjonalności wymagane przez unijne dyrektywy, które są i będą stosowane w polskiej księgowości.

Jednak w części operacji związanych z księgowością są różnice między praktyką europejską a polską. Poniżej opiszemy te, które znamy lub do których utworzyliśmy moduły dostosowujące.

Numery NIP

W standardowej funkcjonalności Odoo jest pole na numer NIP, które sprawdza wprowadzone dane według reguł dostępnych na stronach UE. Należy pamiętać o poprzedzeniu numeru znakami PL i wprowadzaniu numeru bez kresek.

Podatki

Jak napisaliśmy wcześniej standardowa funkcjonalność podatkowa jest wystarczająca do obliczania podatków według polskich zasad. Jednak użytkownik musi sam odpowiednio skonfigurować podatki i rejestry podatkowe. Nowa wersja modułu l10n_pl_openglobe zawiera dane, które tworzą tę konfigurację. Po zainstalowaniu modułu w systemie pojawiają się wszystkie podatki, które są potrzebne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT-7 i VAT-UE. Sam wydruk deklaracji jest zawarty w module account_pl_cirrus. Mamy również moduły do elektronicznego wprowadzania danych do interaktywnych deklaracji, które można wysyłać elektronicznie (z podpisem elektronicznym) do urzędu skarbowego.

W module tym również jest zawarty wydruk deklaracji CIT-8.

Faktury i faktury korygujące

Moduł lokalizacyjny account_invoice_pl_og wprowadza do standardowej funkcjonalności zmiany, które pozwalają pracować z fakturami według polskiej praktyki i zawiera wydruk faktur według polskich wzorów.

Środki trwałe

Nasz moduł account_asset_pl zawiera funkcjonalność odpowiednią do polskich wymagań księgowania amortyzacji.

Sprawozdawczość

Oprócz deklaracji VAT-7, CIT-8 jest przygotowana deklaracja VAT-UE, wydruki Rachunku Zysków i Strat (oba warianty) oraz Bilansu. Przygotowany jest również kreator zamykania i otwierania roku podatkowego wg polskich zasad. Oryginalne narzędzia Odoo nie są w tym względzie przystosowane do polskich wymagań.

Operacje magazynowe

Standardowo system Odoo zawiera funkcjonalność księgowania dokumentów PZ, MM i WZ. Od wersji 8.0 można księgować operacje magazynowe według cen ewidencyjnych, przeciętnych i zakupowych. Do księgowania operacji magazynowych według polskich zasad może być przydatny nasz moduł stock_cost_price.

Produkowanie

Standardowo Odoo pozwala księgować koszty produkcji tylko według kosztów materiałowych. Mamy moduły do księgowania równiez kosztów osobowych (mrp_cost_price).

Sprzedaż

Standardowo nie wprowadzamy zmian lokalizacyjnych do tego modułu.

Zakupy

Standardowo nie wprowadzamy zmian lokalizacyjnych do tego modułu.

Kadry

Odoo posiada moduł kadrowy do obróbki ogólnych danych kadrowych i płacowych. Opracowaliśmy włąsny moduł płacowy dostosowany do polskich warunków. Obsługuje on umowy o pracę, umowy-zlecenie i umowy o dzieło. Moduł jest zintegrowany z księgowością. Moduł posiada mżliwości generowania płątności dla pracowników i dokumentów do ZUS i US.

Inne

Nazwy i kody ISO polskich województw (jako regionów) zawiera moduł l10n_pl_openglobe.

Konektor do płatności on-line PayU.

Konektor do przesyłek kurierskich DPD.

Konektor do drukarek fiskalnych Novitus i innych.