Szkolenia Odoo

 

Oto propozycje naszych szkoleń:

  • Szkolenie funkcjonalne - 2 dni
  • Szkolenie księgowe - 2 dni
  • Szkolenie techniczne - 3 dni

Zakres szkoleń jest inspirowany standardowymi szkoleniami Odoo. Część wiedzy będzie przekazywana wykładowo, a część z ćwiczeniami.

Szkolenie funkcjonalne

Czas trwania - 2 dni

Na Szkoleniu funkcjonalnym będą przedstawiane elementy systemu przydatne dla firmy prowadzącej podstawową działalność handlową w kraju. Funkcjonalność produkcji i projektów również zostanie omówiona, ale w sposób uproszczony i bez ćwiczeń. Szkolenie jest zalecane dla firm prowadzących działalność gospodarczą z księgowością zewnętrzną. Dokładniejszy opis zakresu szkolenia zostanie przygotowany na żądanie.

Szkolenie księgowe

Czast trwania - 2 dni.

Na Szkoleniu księgowym będą przedstawiane elementy księgowe systemu. Szkolenie jest zalecane dla firm prowadząch podstawową księgowość. Dokładniejszy opis zakresu szkolenia zostanie przygotowany na żądanie.

Szkolenie techniczne

Czas trwania - 3 dni

Na szkoleniu technicznym będą przedstawiane elemnty instalacji i administrowania systemem. Większość tego szkolenia poświęcona będzie tworzeniu modułów Odoo. Dokładniejszy opis zakresu szkolenia zostanie przygotowany na żądanie.

Zasady uczestnictwa:

UWAGA: Autor szkoleń dołożył wszelkich starań, aby szkolenia były możliwie uniwersalne i przedstawiały możliwie szeroki zakres funkcjonalności, jednak zakres szkolenia nie gwarantuje pokrycia wszystkich wymagań funkcjonalnych konkretnej firmy lub całości polskich wymagań.

Jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu, to wyślij maila z podaniem:

  • nazwy kursu
  • terminu
  • nazwisk uczestników
  • szczegółowych informacji o podmiocie zamawiającym (do faktury).
  • informacji, czy chcesz otrzymać fakturę proforma.

Po uzgodnieniu mailowym lub otrzymaniu faktury proforma przelej pieniądze według faktury proforma lub cennika brutto. W przelewie proszę podać nazwę kursu i termin.

Przelew musi nadejść do firmy najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. (jeśli szkolenie rozpoczyna się w środę, to ostatnim dniem wpłaty jest środa dwa tygodnie wcześniej).

Zasady rezygnacji ze szkolenia:

Zwrot opłaty za szkolenie jest możliwy tylko przy rezygnacji ze szkolenia na więcej niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. (jeśli szkolenie rozpoczyna sie w środę, to ostatnim dniem rezygnacji jest środa dwa tygodnie wcześniej). Zwrot pieniędzy przy rezygnacji nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji za wyjątkiem sytuacji, gdy uczestnikowi została wystawiona faktura. Jeśli została wystawiona faktura, to firma OpenGLOBE w ciągu 7 dni od rezygnacji wyśle fakturę korygującą i zwróci pieniądze w ciągu 7 dni od dnia otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej.

Jeśli rezygnacja nastąpi na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, to firma OpenGLOBE nie zwraca opłat za dane szkolenie.

Możliwa jest zamiana uczestników przed rozpoczęciem szkolenia po poinformowaniu firmy OpenGLOBE o takim zamiarze.

Prawo do odwołania szkolenia:

Firma OpenGLOBE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia bez podania przyczyn w każdym terminie. W takim przypadku uczestnikom zostaną zwrócone wpłacone pieniądze.

Termin zwrotu opłat:

- w przypadku osób, którym nie wysłano faktury (które wpłaciły pieniądze na podstawie faktury proforma lub bez żadnej podstawy) termin zwrotu będzie 7 dni po ogłoszeniu odwołania szkolenia.

- w przypadku osób, którym wysłano faktury firma OpenGLOBE wyśle faktury korygujące w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia odwołania szkolenia, a następnie dokona zwrotu opłat w ciągu 7 dni od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej.

Terminy

W sprawie ustalenia teminów szkoleń prosimy o kontakt mailowy na adres contact@openglobe.pl.